About us

Izvajamo nadzor varilskih del pri gradbenih konstrukcijah, tlačni opremi železniški opremi in ostalih varilskih delih.

Opravljamo naslednje vrste nadzora:

  • nadzor izgradnje vseh vrst jeklenih konstrukcij,
  • nadzor izgradnje plinovodov,
  • nadzor varilskih del pri energetskih objektih
  • nadzor polaganja PEHD na centrih za ekološko ravnanje z odpadki (CERO), komunalnih deponijah ter raznih bazenih.

Pri nadzoru izgradnje jeklenih konstrukcij pregledujemo kvaliteto zvarov, kvaliteto vgrajenih osnovnih in  dodajnih materialov, kvaliteto izvedene antikorozijske zaščite, ustreznost in veljavnost certifikatov varilcev in varilnih postopkov, predvsem pa usklajenost izvedbe s predloženim projektom.

Pri nadzoru izgradnje plinovodov lahko po željah naročnika prevzamemo izključno varilski nadzor, kjer se pregleda vsa izvajalčeva varilska dokumentacija, kvaliteta vgrajenih materialov, vizualno, ultrazvočno in radiografsko se pregledujejo zvari, kontrolira se izvajanje predpisane varilske tehnologije.

Nadzor varilskih del pri energetskih objektih. Naš institut je sodeloval pri izgradnji NE Krško, izgradnji HE Plave, Doblar... ter pri nadzoru izdelave akumulatorja toplote v TE-TO Ljubljana.

Pri nadzoru polaganja PEHD na omenjenih vrstah objektov pregledujemo vse zvare vizualno, ultrazvočno, s tlačnimi preizkusi ter z mehanskimi preiskavami odvzetih vzorcev. Ravno tako pregledujemo potrebno varilsko dokumentacijo.

Kontakt:

Robert Strnad

tel:   +386 (0) 31 488 361

e-mail: robert.strnad@i-var.si

Kontakt

  • INSTITUT ZA VARILSTVO D.O.O.

  • Ptujska ulica 19, 1000 Ljubljana, Slovenija

  • dummy+386 1 28 09 400 

  • dummy info@i-var.si

E-novice

Vpišite se z emailom in posredovali vam bomo več informacij

© Copyright I-var 2024.

Search