CIWE3.jpg

PODJETJE PO EN 1090 IN EN 3834

SIST EN ISO 1090-1

Za gradbene proizvode med katere spadajo tudi sestavni deli kovinskih konstrukcij je potrebno izpeljati postopek ugotavljanja skladnosti. Vsak proizvod, ki pride na trg ali se vgradi v objekt, mora biti opremljen z izjavo o lastnostih, ki potrjuje, da je proizvod skladen z zahtevami, ki so navedene v tehničnih specifikacijah.

Za kovinske sestavne dele se uporablja sistem ugotavljanja skladnosti označen z 2+. Ta predvideva, da ima proizvajalec uveden sistem notranje kontrole v obratu in da določi tip proizvoda. Naloga priglašenega organa pa je, da certificira notranjo kontrolo v obratu in vzdržuje redne nadzore.

Proizvajalec, ki želi dobavljati sestavne dele kovinskih konstrukcij na evropski trg, mora pred tem pridobiti certifikat o skladnosti za kontrolo proizvodnje v obratu (FPC) pri priglašenem organu (NB - Notified body). Institut za varilstvo d.o.o. je priglašen organ.

 

SIST EN 3834

Pri proizvodnji kovinskih izdelkov (npr. jeklenih konstrukcij, tlačne opreme, strojev, dvigal, mostov, transportnih vozil in ostalega) je varjenje običajno nepogrešljiv način spajanja posameznih delov pri njihovi izdelavi, montaži in vzdrževanju.

Varjenje in z njim povezane aktivnosti morajo biti izvedene v taki meri, da zagotavljajo doseganje določene kakovosti, zato je naloga, da se doseže primerno razmerje med kakovostjo in z njo povezanimi stroški, zahtevna.

Kakovost posamezne aktivnosti pri varjenju je praktično nemogoče vsakokratno kontrolirati, zato je v podjetju mnogo primerneje vzpostaviti sistem, s katerim se kontinuirano dosega zahtevano kakovost.

Z izpolnjevanjem določenih zahtev iz serije standardov EN ISO 3834 je vse to možno doseči, z neodvisnim certificiranjem pa podjetje to lahko dokazuje tudi navzven. Na ta način se nedvomno povečuje zaupanje naročnikov, organizaciji pa prinaša konkurenčno prednost na več področjih: prihranki v proizvodnji in garancijskih obdobjih, ukinjanje potreb po zunanjih presojah za namene dobavitelja, zmanjšanje obsega reklamacij, reklamni učinek in tako dalje. Pri tem je pomembno poudariti, da gre, na osnovi mednarodnega standarda, za svetovno razširjen in priznan sistem, kar omogoča poslovne možnosti na domačih, kot tudi tujih trgih po celem svetu.


PRIDOBITEV CERTIFIKATA

Podrobnosti pridobitve certifikata, ki potrjuje skladnost z zahtevami enega od zgoraj navedenih delov standarda, je podrobneje opisan v shemi certificiranja. Ta podaja pogoje za podajanje vloge za certificiranje, izvedbo potrebnih ocenjevanj, rednega nadzora nad certifikacijo, sklicevanje na podeljeni certifikat in ostalo.

Kontakt

  • INSTITUT ZA VARILSTVO D.O.O.

  • Ptujska ulica 19, 1000 Ljubljana, Slovenija

  • dummy+386 1 28 09 400 

  • dummy info@i-var.si

E-novice

Vpišite se z emailom in posredovali vam bomo več informacij

© Copyright I-var 2024.

Search