subler.jpg

VARILNI IN RAZALNI POSTOPKI - WPQR

Že preko 60 let smo zaradi strokovnosti in razmerja cena – kvaliteta vodilna organizacija v regiji za certificiranje (atestiranje) varilnih postopkov za naslednje načine spajanja:

 • elektroobločno varjenje z oplaščeno elektrodo
 • elektroobločno varjenje v zaščitnih plinih TIG in MIG/MAG
 • elektroobločno varjenje pod praškom
 • plamensko varjenje
 • plamensko spajkanje
 • plazemsko varjenje
 • varjenje z elektronskim snopom
 • varjenje z laserjem
 • spajanje cevovodov s stiskanjem (press sistem Cu, INOX in pocinkano jeklo)
 • spajanje plastomerov

Najprej naročnik  s pomočjo preko 20 mednarodnih varilnih inženirjev in tehnologov Instituta izbere potrebam in zmožnostim najprimernejši postopek certificiranja in izpolni prijavo. V sklopu certificiranja varilnega postopka se pod našim nadzorom izvede praktični preskus. Po vnaprej dogovorjeni standardizirani metodi in načinu spajanja v proizvodnji se zavarijo testni etaloni, ki jih na Institutu za varilstvo ustrezno preskusimo v lastnem akreditiranem Ljubljanskem ali Mariborskem laboratoriju. V primeru izpolnjevanja zahtev standardov, naročniku izdamo odobritev varilnega postopka (certifikat), ki temelji na poročilu o preskušanju testnih etalonov. Veljavnost odobritve je določena s standardom.

CERTIFICIRANJE POSTOPKOV RAZREZA

Postopek določa način preverjanja in potrjevanja ustreznosti rezanih površin pri toplotnemu razrezu ter vrednotenje rezultatov. Izhodiščni standard za kvalifikacijo je EN 1090-2:2018, ki v aneksu (aneks D) podrobneje specificira preskuse, ki se morajo narediti na rezanih površinah. Na preskusnih vzorcih se izvedejo meritve, ki se kvalificirajo v razrede skladno s EN ISO 9013:2017. Zahtevani razred je odvisen od izvedbenega razreda (EXC1 – EXC4) naročnika in je podan v EN 1090-2:2018.

Potrjevanje in kvalifikacija rezanih površin se vrši na podlagi meritev:

meritve hrapavosti površin RZ; meritve trdote HV 10; tolerance pravokotnosti ali poševnosti u.

Postopka certificiranja varilnega postopka in razreza sta natančno opisana v shemah, ki so dostopne spodaj.

Kontakt

 • INSTITUT ZA VARILSTVO D.O.O.

 • Ptujska ulica 19, 1000 Ljubljana, Slovenija

 • dummy+386 1 28 09 400 

 • dummy info@i-var.si

E-novice

Vpišite se z emailom in posredovali vam bomo več informacij

© Copyright I-var 2024.

Search