CERT3.jpg

certificiranje NDT Osebja

Certificiranje je postopek ugotavljanja skladnosti, da je posameznik usposobljen za izvajanje določenega dela, ki ga potrjujemo s certifikatom. V EU izvajamo kvalifikacijo in certifikacijo osebja skladno s standardom EN ISO 9712. Certificiranje izvaja neodvisni certifikacijski organ, ki je akreditiran s strani pooblaščene akreditacijske ustanove, ki je pod ingerenco krovne evropske akreditacijske ustanove – EA. VARcert je pooblaščeni organ Instituta za varilstvo za certifikacijo osebja, ki izvaja neporušitvene preiskave.

Kvalifikacija posameznika je sestavljena iz izobraževanja, usposabljanja, delovnih izkušenj in vizualnih sposobnosti. Certificiranje je zelo pomembno za NDT področje, saj mora NDT osebje zelo pogosto sprejemati ocene o (ne)uporabnosti izdelkov ali konstrukcij, ki imajo lahko varnostne in/ali finančne posledice. Ker večina NDT metod ne daje direktnega zapisa rezultatov inšpekcijskih pregledov, predstavlja certificiranje objektivne dokaze o ravni znanja in spretnosti posameznika, ki opravlja neporušitvene preiskave.

Postopek certificiranja, ki se uporablja za potrditev kompetenc osebja za izvajanje neporušitvenih preiskav, vključuje:

 • usposabljanje za pridobitev potrebnih znanj in zadosten vid,
 • izkušnje pridobljene pod vodstvom že usposobljenih ljudi,                             
 • kvalifikacijske izpite, ki dokazujejo, da je bil dosežen potreben nivo znanj,
 • certifikacija, s katero se dokumentirajo uspešno prikazane kompetence.

Certifikacijo izvajamo za NDT naslednje metode :

 • Vizualna preiskava (VT),
 • Preiskava s tekočimi penetranti (PT),
 • Preiskava z magnetnimi delci (MT),
 • Ultrazvočna preiskava (UT),
 • Ultrazvočno merjenje debeline (UTT),
 • Radiografska preiskava (RT),
 • Ocenjevanje radiografskih filmov (RT.FAS),

Institut izvaja certificiranje za vse sektorje izdelkov, industrijske sektorje in tri nivoje ter tudi za področje tlačne opreme v skladu z direktivo 2014/68/EU – PED. Na izobraževanju sodeluje 6 doktorjev znanosti 7 strokovnjakov nivoja 3 in mnogo lastnih kontrolorjev nivoja 2 in 3 z večletnimi praktičnimi izkušnjami. Izpiti se izvajajo v lastnih prostorih v Ljubljani ali Mariboru izjemoma pa tudi pri strankah. Šolanje lahko izvedemo na naši opremi ali opremi stranke.

NOVO: Pregled vida za NDT osebje lahko opravite tudi pri nas. Potrebno je predhodno naročilo na mojca.radman@i-var.si (Ljubljana) ali branko.kralj@i-var.si (Maribor).
 
Postopek certificiranja je natančno opisan v shemi spodaj.

S 1.1.2022 so popravni izpiti plačljivi, in sicer so obračunani po sledečem ceniku: splošni izpit 50 EUR, specifični izpit 50 EUR, PED izpit 30 EUR in praktični izpit 100 EUR.

Pravila o etičnem obnašanju si lahko preberete TUKAJ.

Terminski plan certifikacij in recertifikacij je na voljo TUKAJ.

Nova revizija popisa aktualnih standardov za neporušitvene preiskave zvarnih spojev je na voljo TUKAJ.

NDT usposabljanja in certificiranja izvajamo z upoštevanjem zahtevanih ukrepov NIJZ za preprečitev širjenja Covid-19.

Teoretični del usposabljanja izvajamo na daljavo, praktični del usposabljanja pa v naših prostorih z upoštevanjem zadostne razdalje in uporabo osebne zaščitne opreme.

Kontakt

 • INSTITUT ZA VARILSTVO D.O.O.

 • Ptujska ulica 19, 1000 Ljubljana, Slovenija

 • dummy+386 1 28 09 400 

 • dummy info@i-var.si

E-novice

Vpišite se z emailom in posredovali vam bomo več informacij

© Copyright I-var 2022.

Search