images\ivar\izobrazevanje\velike\tecaj3.jpg

PED NDT na daljavo

O TEČAJU

V Prilogi I,  člena 3.1.3 (NDT) direktive o tlačni opremi 2014/68/EU je navedeno, da mora bIti osebje, ki pregleduje tlačno opremo, certificirano v skladu s standardom EN ISO 9712.

Institut za varilstvo d.o.o. je priglašeni organ (notified body) EU št. 2042 za področje tlačne opreme in kot takšen pokriva področje certifikacije za področje PED (Pressure Equipment Directive).

Po pridobljenem osnovnem znanju NDT po ISO standardu je potrebno dodati del znanja, ki se nanaša na Evropske predpise in specifiko kontrole in preskušanja tlačne opreme.

Osebje, ki se želi certificirati še za področje tlačne opreme (PED), mora poleg zgoraj navedenih pogojev imeti še minimalno 60 dni delovnih izkušenj na tem področju, kar potrdi delodajalec v vlogi za certifikacijo.

Izpit, ki bo vseboval vprašanja osnov NDT metode, za katero se izvaja certificiranje in predvsem teme iz predhodno predelanega zgoraj omenjenega gradiva, se opravlja na daljavo (pod našim video nadzorom ali v pooblaščenem izpitnem centru). Certifikat lahko prejmete v elektronski ali papirni obliki.

Trenutno je tečaj NDT – PED pripravljen v angleščini in slovenščini (prevodi v druge jezike so v pripravi).

Pomembno: Certifikat NDT - PED ne nadomešča ISO 9712 certifikata, temveč zahteva kot podlago veljaven certifikat ISO 9712. Veljavnosti sta pogojevani, certifikat pa je veljaven samo ob hkratni predložitvi obeh veljavnih certifikatov.

 

CENA

Cena usposabljanja na daljavo in certificiranja na daljavo za posameznega kandidata za pridobitev posameznega naziva znaša 290 EUR.

V ceno so zajeti stroški izobraževanja, gradiva, izpitov ter izdaje e-certifikata. Izdaja papirne diplome stane dodatnih 15 EUR + stroški pošiljanja.

Morebitna uporaba pooblaščenega izpitnega centra za pisanje izpita na daljavo je ravno tako lahko predmet doplačila.

Kontakt

  • INSTITUT ZA VARILSTVO D.O.O.

  • Ptujska ulica 19, 1000 Ljubljana, Slovenija

  • dummy+386 1 28 09 400 

  • dummy info@i-var.si

E-novice

Vpišite se z emailom in posredovali vam bomo več informacij

© Copyright I-var 2024.

Search