Razpored NDT tečajev v letu 2017

 

Metoda

Nivo

Termin

Ur

Izpit

Cena      (€)*

Lokacija

 

Vizualne preiskave - VT

    2

 

 

 2

   

15.01.-19.01.2018

40

 

 

40

19.01.2018

1.375,00

 

 

 1.375,00

 

 

Ljubljana

 
       
05.03.-09.03.2018  09.03.2018 Maribor  
       

Preiskave tesnosti - LT

2

08.03.-
15.03.2018

56

16.03.2018

1.615,00

Ljubljana/Maribor

 
 

Preiskave s tekočimi penetranti-PT  

2

09.04.-13.04.2018

 40

 

 13.04.2018

1.375,00

Ljubljana

 
 

Ocenjevanje filmov-RT.FAS    

/

2018

56

2018

1.550,00

Ljubljana/Maribor

 
 

Magnetne preiskave - MT

2

14.05.-18.05.2018

40

18.05.2018

1.375,00

Ljubljana

 
 

Ultrazvočne preiskave - UT

1

23.05.-01.06.2018

64

01.06.2018

1.750,00

Maribor

 
 

Ultrazvočne preiskave - UT

2

jesen 2018

80

jesen 2018

1.850,00

Ljubljana/Maribor

 
 

Radiografske preiskave  RT   

1+2

jesen 2018

120

jesen 2018

2.850,00

Ljubljana/Maribor

 
 

 * Navedene cene so brez DDV-ja, ki se zaračuna posebej. Cene veljajo za Slovenijo. Certificiranje in izdaja certifikata sta vključeni v ceno.

 

Izpolnjeno in žigosano prijavnico pošljite po e-mailu ali navadni pošti (kontaktni podatki se nahajajo spodaj). Usposabljanja potekajo na Institutu za varilstvo v Ljubljani ali v Mariboru. Vsa literatura in izpiti so v slovenskem jeziku.                                                                                

Ko kandidat uspešno opravi preverjanje znanja za posamezno NDT metodo, prejme:

 • evropsko priznan certifikat VARcert skladno s SIST EN ISO 9712
 • po potrebi certifikat za področje PED po direktivi 2014/68/EU (dodatni strošek je 90,00 €)
 • žepni certifikat (ob doplačilu 20,00 €)

Podaljšanje certifikata

Opravlja se po petih letih od datuma opravljenega izpita. Kandidat vlogo odda v zadnjih šestih mesecih veljavnosti certifikata. Potrebno dokumentacijo dobite na Institutu za varilstvo.

Cena podaljšanja certifikata VARcert:   170,00 €    

      

Razpored NDT recertifikacij (obnovitev certifikata po 10 letih) v obdobju 2016/2017

 

Datum priprave

Datum recertifikacije (praktični izpit)

Cena priprave

(v €)*

Cena izpita

(v €)*

Vizualne preiskave – VT

22.1.2018

23.1.2018

29.5.2018

22.1.2018

23.1.2018

29.5.2018

65,00

300,00

Penetrantske preiskave – PT

15.2.2018

15.2.2018

Magnetne preiskave – MT

15.2.2017

15.2.2018

Ultrazvočno merjenje debeline–UTT

12.4.2018 12.4.2018

Ultrazvočne preiskave – UT

/

/

95,00

Radiografske preiskave  – RT

/

/

Preiskave tesnosti – LT

/

/

Ocenjevanje filmov  – RT.FAS

15.3.2018 15.3.2018

 * Navedene cene so brez DDV-ja, ki se zaračuna posebej. Cene veljajo za Slovenijo. V ceno je vključena priprava in/ali certificiranje ter izdaja certifikata.

Dodatno je možno naročiti izdelavo žepnega certifikata, kar stane 20,00 €.


 NDT metode

Osebje, ki izvaja neporušitvene preiskave (NDT) v kovinski industriji, mora svojo kvalifikacijo izkazovati skladno s standardom EN ISO 9712, za vse tri stopnje zahtevnosti, in sicer za naslednje metode:

 • vizualna preiskava (VT)
 • ultrazvočna preiskava (UT) 
 • radiografska preiskava (RT)
 • preiskava s tekočimi penetranti (PT)
 • preiskava z magnetnimi delci (MT)
 • preiskava tesnosti (LT)

ter dve podmetodi:

 • ocenjevanje radiogramov (RT.FAS)
 • merjenje debeline z ultrazvokom (UTT)

Navedene metode pokrivajo naslednje vrste kovinskih izdelkov: ulitke, varjence, odkovke, valjane izdelke in cevi.

Pristopni pogoji:

 

Trajanje izkušenj (mesecev)

 

Stopnja 1

Stopnja 2

(pri vstopu s stopnjo 1)

Stopnja 3

UT, RT, LT

3

9

18

VT, PT, MT, RT.FAS, UTT

1

3

12

 

Vsak kandidat mora imeti tudi dokazilo o zadovoljivem vidu.

 

Program izobraževanja in usposabljanja:

 

Število ur

 

Brez stopnje

Stopnja 1

Stopnja 2

Stopnja 3

VT

/

16

24

24

UT

/

64

80

40

RT

/

72

80

40

PT, MT

/

16

24

32

LT (B/C)

/

24/24

32/40

32/40

RT.FAS

/

/

56

/

UTT

24

/

/

/

 

Vizualne preiskave                                                                                                                              

Vsebina tečaja:

Uvod v vizualne preiskave; osnove vizualizacije in svetlobe; uvod v NDT; oprema in pripomočki za vizualne preiskave; dejavniki, ki vplivajo na vizualno  preiskavo; posebnosti proizvodnih tehnologij (varjenje, ulivanje, kovanje itd); metodologija izvajanja praktičnih preiskav.

Uporaba standardov: SIST EN ISO 17637, SIST EN ISO 6520, SIST EN ISO 5817, SIST EN ISO 17635 

Certifikacijski organ: VARcert,  PED (notified body)                                                                                  

Cilji:

 • Izpostaviti dejavnike, ki vplivajo na vizualne preiskave                                                               
 • Pojasniti mesto  izvajanja vizualne preiskave v zvezi z NDT                                       
 • Seznanitev z zmogljivostmi in načini uporabe opreme

Primerno za:                                                                    

Industrijske inšpektorje, inženirje, tehnike, NDT kontrolorje ali nadzorno osebje, od katerih se zahteva poznavanje tehnike izvajanje vizualnih preiskav, razumevanje  problematičnih področij, v katerih se pojavljajo nepravilnosti in uveljavljanje metodologij inšpekcijskih pregledov. 

                                                                   

Penetrantske preiskave

Vsebina tečaja:

Materiali, metode, združljivost materialov, oprema in varnostni ukrepi, praktične vaje, metode ocenjevanja občutljivosti.                                                                                              

Osebje za nivo 2  pripravi pisno navodilo; udeleženci, ki želijo le nivo 1, se usposabljajo za izvajanje praktičnih preiskav na podlagi že pripravljenih pisnih navodil.                                                                                                                                                                                                                            

Uporaba standardov: SIST EN 571-1, SIST EN ISO 23277, SIST EN 10228-2, SIST EN ISO17635                                                                                     

Certifikacijaski organ: VARcert, PED (notified body)                                                                                                                                                                                 

Cilji:                                                                                    

 • Pojasniti temeljna načela penetrantske metode  pri izvajanju preiskave
 • Izvesti preiskavo z uporabo topilom odstranljivega, z vodo odstranljivega ali post-emulgirajočega penetranta
 • Napisati jasno in jedrnato navodilo  in poročilo o preiskavi

Primerno za:                                   

Vso NDT osebje, inšpektorje in tehnike, ki opravljajo ali so odgovorni za nadzor zvarjencev, odlitkov, odkovkov ali izdelkov med fazami proizvodnje ter izdelkov, ki so že v uporabi.                                                                                       

                                                                       

Magnetne preiskave                                                                

Vsebina tečaja:                                                                                             

Osnove magnetizma in magnetnega polja; indukcija; permeabilnost in koercitivnost; magnetizacija; silnice polja; metode preiskave; interpretacija indikacij; demagnetizacija; praktične vaje; metode ocenjevanja občutljivosti; pisno navodilo.                                                                                              

Osebje za nivo 2  pripravi pisno navodilo; udeleženci, ki želijo le nivo 1 se usposabljajo za izvajanje praktičnih preiskav na podlagi že pripravljenih  pisnih navodil.                                                                                                                                                                                                                                                           

Uporaba standardov: SIST EN ISO 17638, SIST EN ISO 23278, SIST EN 10228-1, SIST EN 1369, SIST EN ISO 17635, SIST EN ISO 9934-1                                                                                

Certifikacijaski organ: VARcert, PED (notified body)                                                                                                                                                                  

Cilji:                                                                

 • Pojasniti temeljna načela preiskave z metodo magnetnih delcev
 • Opraviti magnetno preiskavo z magnetnimi delci
 • Napisati jasno in jedrnato navodilo in poročilo o preiskavi

Primerno za:     

Vso NDT osebje, inšpektorje in tehnike, ki opravljajo ali so odgovorni za nadzor zvarjencev, odlitkov, odkovkov ali izdelkov  med fazami proizvodnje ter izdelkov, ki so že v uporabi.                                                                                             

                                                                              

Ultrazvočne preiskave                                                                 

Vsebina tečaja:                                                                                             

Proizvodni procesi (varjenje, ulivanje, kovanje) in  napake na posameznih izdelkih; osnovna načela ultrazvočnih tehnik;  detekcija nepravilnosti, praktične vaje na testnih vzorcih, ki vsebujejo simulirane napake, pregled osnovnega materiala in sočelnega zvara; pisno navodilo.                                                                                  

Certifikacijski organ: VARcert, PED (notified body)                                                                                                                                                                     

Cilji:                            

 • Razložiti teoretično ozadje ultrazvočnih tehnik
 • Kalibracija ultrazvočne opreme
 • Merjenje debeline kovinskih materialov in določitev velikosti dušenja
 • Iskanje in vrednotenje laminacij
 • Izbiranje pravilne vrste sonde
 • Poročanje o položaju in velikosti napak
 • Interpretacija glede na zahteve standardov                                                                                    

Primerno za:     

Vso osebje, vključno z izpraševalci, inšpektorji, inženirji in nadzorniki, ki zahtevajo temeljito in celovit uvod v ultrazvočno preskušanje varjenih spojev, ulitkov, odkovkov itd.  

                                                                          

Radiografske preiskave              

Vsebina tečaja:                                                                                             

Varilni procesi in zvarne napake; lastnosti X in gama žarkov; senzitometrija;  izbira filma, obdelava filmov in lažne indikacije; dejavniki,  faktorji nadzora kontrasta in ostrine filma; oprema za X-in gama-sevanje; nevarnosti ionizirajočega sevanja; predpisi; uporaba zaslonov in filtrov; izbor kota snemanja; kazalniki kakovosti slike; lociranje globine napak; ulitki; poročanje o preiskavi.                                                                                      

Certifikacijaski organ: VARcert, PED (notified body)                                                                                                                   

Cilji:                                                                                     

 • pojasniti  osnovno teorijo X - in gama radiografije
 • izbrati vrsto filma in  potrebno energijo, izbrati in pripraviti tehnike za določen vzorec
 • pojasniti teorijo procesiranja  filma  in izvajanje praktičnega dela razvijanja
 • imeti zadostno znanje o zaščiti pred sevanjem
 • orisati in oceniti značilnosti filma (senzitometrija)
 • prepoznati napake na filmu
 • učni načrt za izpolnitev zahtev za osebje z nivojem 2                                                                               

Primerno za:                                                                                   

NDT osebje, inženirje, nadzornike, inšpektorje in inženirje kakovosti.                                                                                                                                                                                                                                               

 

   Kontakt:

dr. Miloš Jovanović                                                      

tel.: +386 (0) 41 899 397

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mojca Radman

tel.: +386 (0) 1 28 09 402

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                                      

                                                                           


       

 

Za delovanje naša stran uporablja piškotke. Podatki o uporabi piškotkov.